Školarina

Plaćanje školarine na Visokoj školi za uslužni biznis (VUB) može se uplatiti na četiri jednake rate.

Ako iz jednog domaćinstva studiraju dva ili više članova škola odobrava popust od 10 % po članu.

Ako student odluči da u cjelosti uplati školarinu za tekuću školsku godinu ima pravo na popust od 5%.

Žiro računi

Brojevi žiro računa na koji možete da izvršite uplate su:

  • 555-0020015883-961 /Nova Banka a.d. Banja Luka/
  • 562-0128156742-517 /NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka/