Nastavni kadar

PROFESORI VISOKE ŠKOLE

Prof. dr Miroslav Milosavljević
Prof. dr Dragan Đuranović
Prof. dr Đura Paunić
Prof. dr Radovan Čokorilo
Prof. dr Dragan Tešanović
Prof. dr Nenad Marković
Prof. dr Dragan Vukasović
Prof. dr Aco Bobić
Prof. dr Miodrag Koprivica
Prof. dr Stanko Cvjetićanin
Prof. dr Zoran Milošević
Prof. dr Biljana Bjelica
Prof. dr Marko Milošević
Prof. dr Darko Golić
Prof. dr Dražan Erkić
Prof. dr Joko Dragojlović
Prof. dr Sanja Lončar
Prof. dr Stevan Stankovski
Prof. dr Mijodrag Milošević
Prof. dr Ivana Milovanović

PREDAVAČI VISOKE ŠKOLE

Mr Ivana Đurić Mojsilović

Izbori u zvanja na Školi obavljaju se u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Škole. U postupku izbora u više zvanje obavezno se, osim ovih opštih akata, u obzir uzimaju i rezultati ocjenjivanja nastavnika putem studentske ankete. Većina nastavnika koji su zaposleni u Školi imali su prethodno izbor u univerzitetska zvanja, ali je Škola izvršila njihov reizbor u zvanja na visokoj školi.

Na Školi postoje Standardi za izradu, ocjenjivanje i odobravanje udžbenika kojima su regulisani standardi za odabir literature koja se koristi u nastavnom procesu u Školi.