III GODINA

Teorija konflikata – 27.01.2020. godine – 17 časova

Elektronsko poslovanje – 18.01.2020. godine – 10 časova

Bankarstvo – 25.01.2020. godine – 12 časova

Personalni menadžment – 25.01.2020. godine – 11 časova

Računarske mreže – 18.01.2020. godine – 12 časova

Upravljanje kvalitetom – 01.02.2020. godine – 10 časova

Upravljanje i kontrola troškova – 29.01.2020. godine – 17 časova