I GODINA

Principi ekonomije – 29.01.2020. godine – 16 časova

Engleski jezik 2 – 21.01.2020. godine – 17 časova

Finansijska matematika – 25.01.2020. godine – 11 časova

Engleski jezik 1 – 21.01.2020. godine – 16 časova

Sociologija – 31.01.2020. godine – 16 časova

Teorije drzave i prava – 29.01.2020. godine – 17 časova

Osnove informacionih tehnologija – 25.01.2020. godine – 11 časova