10. Sep 2014.

Septembarski ispitni rok

Bezbjednosni menadžment, 13.09. u 11h, Teorije konflikata, 13.09. u 11h, Kriminalistika, 13.09. u 11 i 30h.
03. Sep 2014.

Konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku u akademskoj 2014/2015. godini

U skladu sa Dozvolama za rad Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/602-1351/09 od 25.02.2009. godine (trogodišnji studij) i br. 07.023/602-8211/09 od 22.12.2009. godine (četvorogodišnji studij) i Rješenja o upisu u registar visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/600-3706/08 od 30.05.2008. godine, Visoka škola za uslužni biznis…
26. Aug 2014.

Najava ispita

Ispit iz Krivičnog prava je 30. avgusta u 9h.
17. Jun 2014.

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2014/2015. godini

U skladu sa Dozvolama za rad Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/602-1351/09 od 25.02.2009. godine (trogodišnji studij) i br. 07.023/602-8211/09 od 22.12.2009. godine (četvorogodišnji studij) i Rješenja o upisu u registar visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/600-3706/08 od 30.05.2008. godine, Visoka škola za uslužni biznis…
12. Jun 2014.

Kolokvijum

Operativni sistemi i arhitektura računara, 14.06. u 12h.
12. Jun 2014.

Kolokvijum

Operativni sistemi i arhitektura računara, 14.06. u 12h
27. May 2014.

Junski ispitni rok

Prva godina Engleski jezik 2, 02.06. u 17h. Engleski jezik 1, 02.06. u 17 i 30h. Bezbjednosni menadžment, 05.06. u 16h. Principi eknomije, 05.06. u 17 i 30h. Računovodstvo, 06.06. u 16h. Krivično pravo, 21.06. u 9h. Druga godina Kriminalistika, 05.06. u 17h. Preduzetništvo, 05.06. u 18h. Revizija, 06.06. u 18h. Privatna bezbjednost, 14.06. u 11h. Međunarodno pravo, 21.06. u 9h. Finansijsko…