16. Apr 2014.

Ispit iz Psihologije

Psihologija, 24.04. u 18h
14. Apr 2014.

Predavanja

Međunarodno prava, 17.04. u 16hLokalna i regionalna samouprava, 17.04. u 18h
05. Apr 2014.

RJEŠENJE O AKREDITACIJI

Dana 27.02.2014. godine Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac uspješno je okončala proces akreditacije. Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova donijela je Rješenje o akreditaciji br. 69-2/12 kojim se potvrđuje standard kvaliteta rada škole te joj se dodjeljuje akreditacija na period od 5 godina. Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac se ovim činom…
31. Mar 2014.

Aprilski ispitni rok

Prva godina Poslovno pravo, 05. aprila u 11h, Principi ekonomije, 09. aprila u 17h, Engleski jezik 1, 28. aprila u 17h, Krivično pravo, 12. aprila u 14h, Teorija države i prava, 12. april u 13h. Druga godina Privatna bezjednost, 05. aprila u 13h, Preduzetništvo, 09. aprila u 17h, Finansijsko poslovanje, 12. aprila u 13h, Kriminalistika, 12. aprila u 14h, Međunarodno pravo, 12. aprila u 14 i 30h,…
22. Mar 2014.

Predavanja

Kriminalistika, 26.03. u 16h Bezbjednosni menadžment, 26.03. u 18h Tržišno poslovanje, 26.03. u 17h
19. Mar 2014.

Predavanja

Predavanja iz Osiguranja su 22. marta u 9h