17. Apr 2014.

Neradni dani povodom Vaskrsnjih praznika

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, neradni dani na Visokoj školi za uslužni biznis su: 18. april 2014. godine 21. april 2014. godine
17. Apr 2014.

Aprilski ispitni rok

Prva godinaPoslovno pravo, 05. aprila u 11h,Principi ekonomije, 09. aprila u 17h,Engleski jezik 1, 28. aprila u 17h,Krivično pravo, 12. aprila u 14h,Teorija države i prava, 12. april u 13h, Bezbjednosni menadžment, 26.aprila u 10h.
16. Apr 2014.

Ispit iz Psihologije

Psihologija, 24.04. u 18h
14. Apr 2014.

Predavanja

Međunarodno prava, 17.04. u 16hLokalna i regionalna samouprava, 17.04. u 18h
05. Apr 2014.

Visoka škola za uslužni biznis uspješno okončala proces akreditacije

Dana 27.02.2014. godine Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac uspješno je okončala proces akreditacije. Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova donijela je Rješenje o akreditaciji br. 69-2/12 kojim se potvrđuje standard kvaliteta rada škole te joj se dodjeljuje akreditacija na period od 5 godina. Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac se ovim činom…
22. Mar 2014.

Predavanja

Kriminalistika, 26.03. u 16h Bezbjednosni menadžment, 26.03. u 18h Tržišno poslovanje, 26.03. u 17h