26. Aug 2014.

Najava ispita

Ispit iz Krivičnog prava je 30. avgusta u 9h.
17. Jun 2014.

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2014/2015. godini

U skladu sa Dozvolama za rad Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/602-1351/09 od 25.02.2009. godine (trogodišnji studij) i br. 07.023/602-8211/09 od 22.12.2009. godine (četvorogodišnji studij) i Rješenja o upisu u registar visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/600-3706/08 od 30.05.2008. godine, Visoka škola za uslužni biznis…
12. Jun 2014.

Kolokvijum

Operativni sistemi i arhitektura računara, 14.06. u 12h.
12. Jun 2014.

Kolokvijum

Operativni sistemi i arhitektura računara, 14.06. u 12h
27. May 2014.

Junski ispitni rok

Prva godina Engleski jezik 2, 02.06. u 17h. Engleski jezik 1, 02.06. u 17 i 30h. Bezbjednosni menadžment, 05.06. u 16h. Principi eknomije, 05.06. u 17 i 30h. Računovodstvo, 06.06. u 16h. Krivično pravo, 21.06. u 9h. Druga godina Kriminalistika, 05.06. u 17h. Preduzetništvo, 05.06. u 18h. Revizija, 06.06. u 18h. Privatna bezbjednost, 14.06. u 11h. Međunarodno pravo, 21.06. u 9h. Finansijsko…
19. May 2014.

Kolokvijumi

Bezbjednosni menadžment, 21.05. u 16h Kriminalistika, 21.05. u 17h Tržišno poslovanje, 28. 05. u 17h
15. May 2014.

Poseban istorijski čas o Prvom svjetskom ratu

Povodom obilježavanja sto godina od početka Prvog svjetskog rata, profesor Saša Adamović će održati predavanje na temu Prvi svjetski rat. Predavanje će biti održano na Visokoj školi za uslužni biznis u Sokocu 17. maja u 11h.