07. Jul 2015.

Ispit iz Kriminalistike

Ispit iz Kriminalistike je 09.07. u 16h.
26. Jun 2015.

Ispit iz Web dizajna

Ispit iz Web dizajna je 27.06.2015. godine u 10h.
24. Jun 2015.

KONKURS za upis studenata

U skladu sa Dozvolama za rad Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/602-1351/09 od 25.02.2009. godine (trogodišnji studij) i br. 07.023/602-8211/09 od 22.12.2009. godine (četvorogodišnji studij) i Rješenja o upisu u registar visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/600-3706/08 od 30.05.2008. godine, Visoka škola za uslužni biznis…
04. Jun 2015.

Junsko–julski ispitni rok za akademsku 2014/15. godinu

Studijski programi: Ekonomija i poslovanje, Pravo, Političke nauke, Javna uprava i bezbjednost, Preduzetništvo i finansije i Poslovna informatika I GODINAPrincipi ekonomije, 17.06.2015. godine,16 časovaKrivično pravo, 20.06.2015. godine, 09 časovaBezbjednosni menadžment, 25.06.2015. godine, 16 časovaEngleski jezik 2, 15.06.2015. godine, 17 časovaPoslovnopravo, 20.06.2015. godine, 09…
25. May 2015.

Kolokvijum iz Kriminalistike

Kolokvijum iz Kriminalistike je 29. maja u 16h, Kolokvijum iz Bezbjednosnog menadžmenta je 29. maja u 17 i 30h.
18. May 2015.

Kolokvijum iz Engleskog jezika II

Kolokvijum iz Engleskog jezika II je 25. maja u 17h.
08. May 2015.

Predavanja iz Bezbjednosnog menadžmenta

Predavanja iz Bezbjednosnog menadžmenta će se održati 13. maja u 16 časova.